Air Bubble

Air Bubble2019-03-07T10:34:49+07:00

Air Bubble ทำจากเม็ดพลาสติก PE ลักษณะสินค้าเป็นเม็ดพลาสติกอัดฟองอากาศ

Air Bubble ทำจากเม็ดพลาสติก PE ลักษณะสินค้าเป็นเม็ดพลาสติกอัดฟองอากาศ เพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกได้ สามารถป้องกันสินค้าไม่ให้แตกหรือเป็นรอยจากการกระแทก มีลักษณะใส น้ำหนักเบา สามารถป้องกันฝุ่นและความชื้น ทนต่อสารเคมีและเชื้อรา ทั้งแบบทั่วที่เห็นตามทั่วไป และแบบ Anit Static การป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับกลุ่มลูกค้าอิเล็คทรอนิคส์ ที่ต้องการการป้องกันจากไฟฟ้าสถิต สามารถป้องกันการเปิดประกายไฟจากการเสียดสีของชิ้นงาน อันอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้