บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย)

ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้
ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้

บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย)

ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้
ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้

บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย)

ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้
ผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หลากหลายชนิด อาทิ
ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้
HOME2021-08-26T11:29:36+07:00

SAFER PAC

เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย)

เราเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลากหลายชนิด อาทิ ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้ บริษัทของเราสนับสนุนผู้ประกอบการคัดบรรจุผัก และผลไม้สด ให้มีบรรจุภัณฑ์ฟิลม์ที่เหมาะสม สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และอายุการวางจำหน่ายให้ผลิตผลสดได้ยาวนานกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ลูกค้าสามารถสั่งผลิต และออกแบบสินค้าของท่านได้ตามความต้องการ

OUR PRODUCTS

เรา คือ ONE STOP SERVICE ON PACKAGING SOLUTION

ผู้ให้บริการด้าน บรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร

เราเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยในธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการช่วยให้การใช้ บรรจุภัณฑ์ ของลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันตัวสินค้า ด้านการสร้างรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ การสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าทางให้กับสินค้าและการยืดอายุให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้มีสภาพที่สวย สมบูรณ์ และเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องเลือก?

SAFER PAC

บริษัทของเราซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ที่  มากกว่า 10 ปี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ให้ความสำคัญในตัวบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยไปกว่าตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้าน Packaging แบบครบวงจร ประโยชน์ของการใช้บรรจุภัณฑ์ของเรา

 • เน้นและแนะนำการใช้บรรุจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
 • ป้องกันตัวสินค้าให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์
 • ยืดอายุให้กับผลิตผลสด
 • สร้างเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ
 • สร้างเอกลักษณ์ในการสื่อสารกับลูกค้า
 • เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ด้วยการที่เราเป็นผู้ให้บริการด้าน PACKAGING แบบมืออาชีพ เราจึงมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

 • เรามีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
 • เรามีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่หยุดอยู่กับที่
 • เรามีความเป็นมืออาชีพในด้านงานบรรจุภัณฑ์
 • เราให้บริการโดยเสมือนกับ สินค้า เป็นกิจการของเรา
 • เรานำเสนอ / จำหน่าย / ออกแบบ Packaging ที่เหมาะสมกับสินค้า และเหมาะสมกับราคา

CONTACT WITH US